W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń i imprez nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty zapisane w  formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.  

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Lucyna Sobczak. Kontakt: sekretariat@sp2.trzebnica.pl, tel. 71 312-00-29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy odpowiada Lucyna Sobczak, sekretariat@sp2.trzebnica.pl, tel.71 312-00-29.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy  składa się  z budynku szkoły (budynek główny)  oraz parteru i I piętra Szkoły Muzycznej.

 • Do budynku  szkoły  prowadzą cztery wejścia: 

  a) wejście główne, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, 

  b) wejście boczne  od strony boiska, uniemożliwiające wjazd osób niepełnosprawnych do budynku  ze względu na stopień i schody; 

  c) wejście od strony dziedzińca szkoły -  posiada  platformę   umożliwiającą wjazd na parter szkoły, 

  d) wejście od Szkoły Muzycznej uniemożliwiające wjazd osób niepełnosprawnych do budynku  ze względu na schody,
 • Budynek główny szkoły składa się z trzech kondygnacji: parteru, pierwszego i drugiego piętra,   na każdym znajduje się korytarz.

 • W budynku  szkoły   znajdują się dwie  windy dla osób niepełnosprawnych, które   umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń  szkoły.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze w budynku głównym szkoły.

 • Na terenie placówki znajduje się  parking z wyznaczonymi miejscami postojowym dla osób niepełnosprawnych.

 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o  miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: 
na parkingu przy budynku  Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka”  wyznaczone zostały trzy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking  usytuowany jest od strony wejścia głównego budynku przy ulicy 3 Maja 5. Parkingi są bezpłatne.

Udogodnienia:

 • wejście główne do budynku  Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy   z poziomu terenu;

 • na terenie szkoły, na każdym piętrze toaleta dla osób  niepełnosprawnych;

 • wejście do budynku szkoły od strony dziedzińca zaopatrzone w platformę dla osób niepełnosprawnych;

 • czytelnie oznaczone drogi ewakuacyjne;

 • winda dostępna  z poziomu  parteru: głównego wejścia do budynku oraz wejścia od strony dziedzińca;
 • przyciski panelu sterującego w windzie posiadają oznaczenia i opisy brajlowskie;

 • do budynku szkoły może wejść  osoba niepełnosprawna z psem asystującym i  z psem przewodnikiem.

 

Utrudnienia:

 • wejście bezpośrednio do szkoły od strony boiska oraz od Szkoły Muzycznej jest niedostosowane dla osób niepełnosprawnych - klatka schodowa, brak windy.
 • Szkoła nie  zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.